Zajęcia

Projekt edukacyjny

Nasz projekt edukacyjny odpowiada na potrzeby współczesnych dzieci i ich rodziców. Systematycznie wdrażamy najnowsze osiągnięcia pedagogiki oraz nowoczesne narzędzia edukacyjne. Mniejsza liczba dzieci w grupie umożliwia Nam lepsze relacje i skupienie się na indywidualności dzieci. Fundamentem, na którym budujemy kontakt z dziećmi jest dostępność, autentyczność i wieloletnie doświadczenie. Ważnym elementem również nauka umiejętności miękkich, takich jak empatia, kreatywność, współpraca czy samodzielność. Nasi nauczyciele pełnią rolę przewodników i mentorów, którzy pomagają Puchatkom w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Przyjęliśmy elastyczny system, który umożliwia dostosowanie zajęć do potrzeb i zainteresowań każdego dziecka. Zajęcia realizujemy poprzez aktywne doświadczanie i wspólne odkrywanie świata.

Zajęcia grupowe

Oferujemy programy edukacyjne oparte na najnowszych metodach, które kształtują rozwijanie różnych umiejętności i zainteresowań.

 • wychowanie przedszkolne – codziennie
 • język angielski – obecnie 3 x w tyg., a do września 2023 – 5 x w tyg.
 • muzykoterapia integralna – 1 x w tyg.
 • muzykoterapia prospospołeczna w akompaniamencie pianina – 1 x w tyg
 • logorytmika – 1 x w tyg
 • zajęcia logopedyczne – 1 x w tyg
 • gotowość szkolna – zajęcia dla dzieci z grupy „0” – 1 x w ty
 • sensoplastyka – 1 x w tyg

Oferujemy ciekawy wybór zajęć dodatkowych, takich jak:

Programowanie
Podczas zajęć wykorzystywane są technologie cyfrowe w procesie nauczania. Dzieci uczą się poprzez interaktywne programowanie robotów, co pozwala na rozwijanie umiejętności, niezbędnych w dzisiejszym świecie. Dzieci ucząc się podstaw kodowania rozwijają umiejętności matematyczne, logiczne oraz kształtują kompetencje strategicznego rozwiązywania trudności.

Karate (zajęcia skoncentrowane na ćwiczeniach gimnastyki ogólnorozwojowej)
Karate i gimnastyka ogólnorozwojowa wymagają od dziecka zapamiętywania sekwencji ruchów i kombinacji, wspiera rozwój umiejętności umysłowych, takich jak koncentracja i pamięć. Wspierają rozwój koordynacji ruchowej i równowagi dziecka, co jest ważne w codziennych czynnościach, takich jak chodzenie, bieganie czy skakanie. Dzieci uczą się w grupie i uczą się od trenera, co pomaga w rozwoju umiejętności społecznych, takich jak współpraca, empatia i szacunek dla innych. Zauważamy, że dzieci które kontynuują karate stają się pewniejsze siebie, gdy nabywają nowych umiejętności i pokonują wyzwania.

Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju

Czym są te zajęcia?

To czas i przestrzeń, w których dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności, nabywają nowe doświadczenia oraz poznać siebie i swoje otoczenie w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, indywidualnie lub w parach. Zajęcia te są skonstruowane w taki sposób, aby odpowiadać na indywidualne potrzeby każdego dziecka i pozwalać na dostosowanie procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb. Nasze wsparcie pozwala osiągnąć dzieciom swoje pełne potencjały. Zajęcia, które realizujemy są nieocenioną wartością zarówno dla dziecka, jak i całej rodziny. Dają one rodzicom pewność, że ich dziecko otrzymuje wsparcie, jakiego potrzebuje, by rozwijać swoje umiejętności i zdolności na miarę swoich możliwości.

Zajęcia skierowane do dzieci objętych kształceniem specjalnym lub wczesnym wspomaganiem rozwoju w naszych rękach to narzędzie, które pozwala na stworzenie takiej szansy i wprowadzenie pozytywnych przemian w życiu dzieci i ich rodzin.

 • Zajęcia z logopedyczne (logopeda/neurologopeda)
 • Integracja odruchów wg. S.Masgutowa oraz Neurosensomotoryczna terapia taktylna
 • Fizjoterapia
 • Integracja sensoryczna
 • Trening słuchowy IAS Johansen
 • Terapia pedagogiczna
 • TUS – trening umiejętności społecznych
 • Wsparcie psychologiczne

Jaki zespół pedagogiczny spotkacie w Puchatkowej Załodze?

Nasze ponad osiemnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi umożliwiło Nam zebrać potężną ilość doświadczeń, kwalifikacji, z pomocą których dbamy o Państwa dzieci. Pozwoliło nam to zdobyć zaufanie rodziców i społeczności lokalnej. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i zawsze dążymy do ulepszania naszych metod pracy. Dzięki naszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi, nasz zespół pedagogiczny zawsze stawia na pierwszym miejscu potrzeby i cele naszych uczniów. Staramy się zapewnić im najlepsze wsparcie, by pomóc im osiągnąć ich cele i cele ich rodzin.

Jeśli szukasz zespołu pedagogicznego, który jest zawsze otwarty na rozmowę i gotowy do pomocy, to zapraszamy do naszej załogi. Razem możemy przyczynić się do postępu i rozwoju naszych uczniów, a tym samym do budowania lepszej przyszłości dla naszej społeczności.

Naszą pasją jest praca z dziećmi!