Zajęcia

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany, z wieloletnim doświadczeniem zespół nauczycieli i terapeutów.

ZAJĘCIA GRUPOWE

 • Wychowanie przedszkolne
 • Muzykoterapia integralna
 • Muzykoterapia prospospołeczna (z elementami rytmiki)
 • Zajęcia logopedyczne
 • Język angielski
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami integracji sensorycznej i korekty

Dodatkowe: Karate
Programy autorskie, koncerty, teatry i animacje wzmacniające efektywność podstawy programowej.
Przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych i sensomotorycznych.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

W naszym przedszkolu realizujemy zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikające z opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Naszą mocną stroną jest bardzo dobrze przygotowana rewalidacja społeczna oraz zespół terapeutów z wieloletnim doświadczeniem, a także zamiłowaniem do zawodu i dzieci.

 • Zajęcia z logopedyczne (logopeda/neurologopeda)
 • Integracja odruchów wg.S.Masgutowa oraz Neurosensomotoryczna terapia taktylna
 • Fizjoterapia
 • Integracja sensoryczna
 • Zajęcia z optometrystą
 • Terapia słuchu
 • Terapia pedagogiczna
 • TUS – trening umiejętności społecznych
  Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty

FIZJO