Zajęcia

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA ORAZ KSZTAŁCENIE SPECJALNE

ZAJĘCIA GRUPOWE

Wychowanie przedszkolne
Rytmika
Logorytmika
Zajęcia logopedyczne
Język angielski
Dogoterapia
Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami integracji sensorycznej i korekty

Dodatkowe: Karate
Programy autorskie, koncerty, teatry i animacje wzmacniające efektywność podstawy programowej.
Przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dzieci, komunikatów płynących z pracy zmysłów i układów niezbędnych do realizacji zadań stawianych przez szkołę.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

W naszym przedszkolu realizujemy zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikajace z opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Neurologopeda
Logopeda
Integracja odruchów wg.S.Masgutowa
Fizjoterapeuta
Integracja sensoryczna
Optometrysta
Pedagog specjalny
TUS – trening umiejętności społecznych
Gimnastyka ogółnorozwojowa z elementami korekty

FIZJO