Original Play ®

PROGRAM ORGINAL PLAY ®

ZABAWA PRZEZ SERCE

W roku 2010 na drodze naszych poszukiwań pojawił się Program Orginal Play ® .
Udział w kursie w Warszawie upewnił nasz zespół pedagogiczny, że jest to program, który może przynieść ogromne korzyści dla dzieci zdrowych oraz  z trudnościami rozwojowymi.

Program „Original Play”® otrzymał rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Spotkał się z wyrazami akceptacji i uznania dla propagowanych przez niego wartości, jego prostoty i bogactwa jednocześnie. Zyskał opinię programu, który powinien być włączony do programu szkoleń dla nauczycieli.

Po dwóch latach poszukiwań możliwości zaprezentowania programu w województwie dolnośląskim udało się. W maju 2013 roku punkt przedszkolny wspólnie z ośrodkiem edukacyjno -terapeutycznym ASTO otrzymał pozytywną odpowiedź. Zaproszenie przyjął sam twórca metody, Fred Donaldson oraz mgr Jolanta Graczykowska-dyrektor programu na Europę. Poczyniliśmy pierwsze kroki aby środowisko nauczycieli, terapeutów, rodziców mogło poznać program. Prelegenci wygłosili wykład dotyczący „Roli pierwotnej zabawy (Original Pay®) w rozwoju, edukacji i terapii.

Zainteresowanie okazało się duże. Nadal współpracując z ośrodkiem ASTO zorganizowaliśmy warsztaty praktyczne, w których udział wzięły dzieci z naszego przedszkola. Dzięki temu cały zespół pedagogiczny i niepedagogiczny miał niepowtarzalną okazję obserwowania przez kilka godzin pracy z dziećmi doświadczonego trenera, nauczyciela programu oraz odnotowania długiej listy korzyści płynących z programu w praktyce. Kolejnym krokiem    w październiku 2013, udział w szkoleniu wzięli pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni naszego punktu przedszkolnego. Liczymy, że program tu,w województwie dolnośląskim zostanie dostrzeżony przez odpowiednie instytucje. Moc terapeutyczna, która kryje się w tej prostocie jest wielka, czego dowodem były dzieci, które podczas zabawy z nauczycielem programu, mgr Jolą Graczykowską odsłaniały ogromne pokłady radości. Życzymy każdemu aby mógł ujrzeć tyle uśmiechu, ile tego dnia ujrzeliśmy my.

Aktualnie stopniowo wprowadzamy program do zajęć podczas pobytu w przedszkolu. Przeszkolony został zespół pedagogiczny naszego przedszkola przez twórcę programu Freda Donaldsona oraz mgr  Jolantę Graczykowską( oficjalny przedstawiciel i koordynator programu „Original Play®” i „The Sanctuary Alliance” w Europie (autorskiego programu i projektu dr Freda Donaldsona ); nauczyciel, terapeuta). Systematycznie zapraszamy koordynatorów programu do Puchatkowej Załogi. Dzięki spotkaniom dostrzegliśmy, jak bardzo dzieci chcą się z nami bawić…z nami, dorosłymi, nauczycielami, rodzicami. Wartość „Original Play”®  dla dziecka jest bezcenna i jedno co wiemy to, fakt, że wszystkie dzieci chcą być dziećmi, niezależnie od możliwości rozwojowych. Tu i teraz.

Co to jest „Original Play”®?

Program „Original Play”® („Pierwotna zabawa”)jest rezultatem ponad 30-letnich doświadczeń i badań nad zachowaniami towarzyszącymi zabawie dzieci, dorosłych oraz dzikich zwierząt na całym świecie.

„Original Play”® dąży do:

Poprawy relacji zarówno między indywidualnymi osobami, jak i w grupie poprzez zastąpienie agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich uprzejmością i miłością,
zapewnienia każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i miłości.
„Original Play”®:
prezentuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych,
dostarcza możliwości wyboru postępowania bez chęci rewanżu w sytuacji agresji, przemocy, czy lęku,
przekształca głęboko zakorzenione, negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań w nawyki oparte na poczuciu bezpieczeństwa, miłości i poczuciu przynależności,
stwarza bezpieczną przestrzeń dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednocześnie bezpieczne jej przekształcenie,
propaguje sens poczucia przynależności jako najlepszej alternatywy dla lęku i rywalizacji, tworzy optymalne warunki dla rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego i uczenia się, zwiększa możliwości adaptacji w zmieniających się warunkach życia.

Program „Original Play”® jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie. Wykorzystuje moc pierwotnej zabawy w aktywizowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju i zdrowia dziecka.

„Original Play”® jest procesem psychologicznym i fizjologicznym. Jest połączeniem aspektów poznawczych, emocjonalnych, uczuciowych oraz sensoryczno- motorycznych w procesie uczenia się. Jest procesem, który jedynie poprzez praktykę może zostać zrozumiany i rozwinięty.

„Original Play”® jest wolne od współzawodnictwa, rywalizacji i uczucia wygranej lub przegranej. Jest uniwersalnym procesem wykraczającym poza kulturowe, społeczne, czy językowe ograniczenia. Dzięki temu stanowi podstawę dla komunikacji międzyludzkiej i integracji międzykulturowej. Jest miejscem spotkania, w którym możemy odczuwać przynależność ponad izolacją i społecznymi podziałami.

Program „Original Play”® adresowany jest do:
Dzieci i młodzieży w każdym wieku, niezależnie od poziomu rozwoju psycho- ruchowego.

Wkrótce film i zdjęcia ze spotkania z 14 marca 2014 .

Więcej informacji o programie: www.originalplay.pl

Orginal Play-Fred Donaldson     DSC_3567     DSC_3707     DSC_3755

             Być kochającym-żyć bez agresji, przemocy i lęku.