2-3 latki

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, zostały utworzone dodatkowe miejsca w programie

opieka dzienna nad dziećmi w wieku od 2 do lat 3. 

Nasze usługi na terenie Wrocławia realizujemy od roku 2004. Nasz zespół tworzą ludzie z pasją, a przede wszystkim z wieloletnim doświadczeniem. Stale poszukujemy nowej wiedzę podążając za potrzebami naszych podopiecznych. Zapewniamy przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo emocjonalne, troskę i szacunek.

℘ Obecnie brak wolnych miejsc. Zapraszamy do zapisów na rok szkolny 2021/22

Czesne: 1250 zł
Wyżywienie: wg. diety

 • normalna – 14 zł
 • bezmleczna -14 zł
 • bezglutenowa -20 zł

℘ Czesne obejmuje zajęcia uwzględniające potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci na ich wiek rozwojowy.

 • zajęcia logopedyczne,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • muzykoterapia integralna,
 • rytmika,
 • zajęcia plastyczne,
 • język angielski – (native speaker)

℘ Zapewniamy możliwość badań przesiewowych i konsultacji u naszymi specjalistami:

 • logopeda,
 • terapeuta słuchu,
 • optometrysta,
 • fizjoterapeuta/SI/Bobath
 • muzykoterapeuta,
 • pedagog specjalny.

woda

℘  Wszystko ma swój początek – rozwój i edukacja 

Odpowiedzialność za rozwój dziecka, biorą na siebie rodzice oraz wszyscy podejmujący współpracę z dzieckiem i jego rodziną. Dotyczy to każdego etapu edukacji, a w przypadku rodziców całego życia.
By móc się rozwijać i akceptować otoczenie, człowiek musi się czuć bezpiecznie, bezpieczeństwo jest niezbędne każdemu z nas.
Kiedy staną Państwo u progu naszych drzwi, do procesu wspomagającego rozwój Państwa dziecka, dołączymy również MY: nauczyciele, pedagodzy, specjaliści i inni ważni członkowie naszej Załogi. Będzie to początek kilkuletniej podróży, którą będziemy nawigować, otaczając Państwa dziecko wieloobszarowym wachlarzem działań edukacyjnych i wychowawczych

℘  Od czego zależy progres rozwojowy?

Rozwój dziecka uwarunkowany jest szeregiem czynników pochodzenia wewnętrznego
i zewnętrznego. Na szczególną uwagę zasługują:

 • czynniki genetyczne,
 • środowisko rodzinne,
 • środowisko rówieśnicze,
 • dostarczane bodźce z otoczenia,
 • dieta,
 • indywidualny potencjał poznawczy,
 • indywidualne uwarunkowania psychofizyczne
 • poziom integracji sensorycznej dziecka

oraz

 • edukacja w poczuciu bezpieczeństwa,
 • poziom wiedzy i doświadczeń zawodowych nauczycieli,
 • umiejętny dobór form i metod pracy,
 • odpowiedni dobór systemów motywacyjnych,
 • jakość relacji pomiędzy środowiskiem rodzinnym, a nauczycielami i opiekunami

Świadomość wpływu wskazanych czynników na postępy i dynamikę rozwojową Państwa dziecka, pozwoli na lepsze zrozumienie indywidualnego zegara neurologicznego naszych milusińskich oraz łatwiejsze dążenie do kolejnych kamieni milowych w jego rozwoju.
Podczas edukacji kładziemy nacisk na mocne strony dziecka, zainteresowania, spontaniczne, swobodne aktywności.
Uważnie obserwujemy przebieg procesów integracji sensorycznej, które od najmłodszych lat są fundamentem do wykształcenia w przyszłości przez Państwa dziecko umiejętności pisania, czytania, dobrej jakości pisma.

℘  Teraźniejszość, a przyszłość edukacyjna
Od najmłodszych lat budujemy fundament pod edukacja szkolną. Jeśli przed pójściem do szkoły pojawiają się u dziecka, na etapach integracji “luki” lub nieprawidłowości rozwojowe, zostaną przeniesione na okres szkolny i późniejsze życie.

Dzięki działaniom realizowanym przez nasz zespół pedagogiczny, Państwa dziecko wykorzysta w pełni własny potencjał rozwojowy.
Zapewniamy dziecku możliwość zabawy i odpowiednie środowisko, które będzie prawidłowo monitorować następujące po sobie etapy rozwojowe oraz dynamikę nabywania umiejętności oczekiwanych dla wieku życia dziecka i jego rzeczywistych możliwości.
Dbamy o odpowiedni poziom doświadczeń sensorycznych, społecznych, poznawczych, spontanicznej zabawy oraz przyglądamy się wydajności najważniejszych zmysłów, w codziennym funkcjonowaniu dzieci.

WZROK I SŁUCH

        WZROK

℘  Dlaczego takie ważne?                                           Exploration.

Dobre widzenie jest podstawowym elementem prawidłowego rozwoju dzieci. Wzrok jest głównym zmysłem biorących udział w procesie edukacyjnym dosarcza 80 -85% informacji z otoczenia.

W niedalekiej przyszłości pojawią się nowe oczekiwania edukacyjne, kierowane do dzieci przez szkołę. Aby się do niej odpowiednio przygotować, należy zapewnić dziecku możliwość ekspoloracji otoczenia, podążać za sferą jego najbliższego rozwoju i dbać o możliwość doświadczeń wzrokowych i słuchowych. Oba zmysły bezpośrednio wpływają na sukcesy rozwojowe i edukacyjne dzieci.
Dzieje się tak dlatego, że do nauki pisania i czytania niezbędne są 2 komponenty: wzrok i słuch.
Zaburzenia wzrokowe powodują u dzieci poważne trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych, w nabywaniu wiedzy z geografii, historii, w szczególności w posługiwaniu się mapą, w zapamiętywaniu dat, szerokości geograficznych.
Prawidłowo działający układ wzrokowy i słuchowy są jednymi z kluczowych elementów naszego bezpieczeństwa w życiu, w domu, w przedszkolu, w szkole, na placu zabaw, na ulicy, w sklepie itp.
Na rozwój wzroku największy wpływ ma doświadczenie, a natura przeznaczyła dla analizowania informacji wzrokowych najwięcej miejsca w korze mózgowej.
Wzrok jest dobrym prognostykiem rozwoju umysłowego. Podczas edukacji przedszkolnej często spotykamy trudności w pracy analizatora wzrokowego, takie jak:

 • zaburzenia wodzenia,
 • zaburzenia akomodacji,
 • konwergencji,
 • widzenia obuocznego itp.

℘  Wzrok umożliwia dziecku:

 • wizualne poznawania otaczającego świata
 • ułatwia orientację w przestrzeni
 • wpływa na naukę
 • pozwala określić precyzyjnie odległość
 • umożliwia integrację wzrokowo-motoryczną, percepcję wzrokową

SŁUCH

W obecnych czasach wśród dzieci rozpoczynających uczęszczanie do przedszkola, bardzo często spotykamy trudność SŁUCHANIA w odróżnieniu od „SŁYSZENIA”.
Niewłaściwie rozwinięta zdolność różnicowania słuchowego spowolni proces nabywania umiejętności komunikacyjnych, rozumienia poleceń podczas realizacji pierwszych zadań przedszkolnych, a następnie czytania i pisania.
Dojrzewanie narządu wzroku i słuchu oraz dróg nerwowych, ośrodków słyszenia, nie może przebiegać prawidłowo bez dostępu bodźców akustycznych i wzrokowych.

℘  Dzięki narządowi słuchu dziecko:

 • rozwija mowę
 • reaguje w porę na otaczające go niebezpieczeństwa
 • rozróżnia dźwięki
 • nawiązuje kontakt z otoczeniem
 • uczestniczy w procesie edukacji
 • czerpie przyjemność z muzyki
 • dzięki dźwiękom życie nabiera barw

℘  Powstawanie mowy

W wyniku typowego przetwarzania dźwięku, powstają
unikalne dla człowieka produkty w postaci mowy i języka. Mowa i język są ze sobą związane, ale nie tożsame. Mowa jest fizyczną reprezentacją dźwięków i zależy od funkcjonowania mięśni gardła i języka ust i szczęk, a aby powstała zrozumiała mowa, muszą być zaangażowane układy neurorozwojowe takie jak: przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, które kierują kontrolą motoryczną i planowaniem działania owych małych mięśni, dzięki którym powstaje zrozumiała mowa.

Mowa i komunikacja językowa są uzależnione nie tylko od słuchu, ale też od dotyku, wzroku, układu przedsionkowego i interakcji innych funkcji sensorycznych i motorycznych, także dotyczących nauki zachowania.
Ośrodki słuchu i mowy w mózgu potrzebuję informacji z układu przedsionkowego, ponieważ mowa dziecka zależna jest od integracji bodźców słuchowych z układem przedsionkowym (zmysł równowagi). Dobrze zorganizowane przetwarzanie sensoryczne stanowi filar rozwoju mowy.

℘  Przyswajanie języka ojczystego, a słuch

W pierwszych 3 latach życia dziecko ma zdolność przyswojenia każdego języka jeśli
będzie miało ciągłą styczność słuchową z dźwiękami danej mowy przez określony czas, niezależnie od systemu językowego, jakim posługuje się matka. Po ukończeniu 3 lat regulacja aparatu słuchowego powinna dobiec końca. Po tym okresie znacznie trudniej jest nauczyć się nowego języka.
Alfred Tomatis wykazał, że istnieje różnica w sposobie transmisji dźwięków do ośrodków przetwarzania języka, w zależności od tego, które ucho dominuje w procesie odbioru dźwięków. Prawe ucho okazało się bardziej skutecznym odbiornikiem i przekaźnikiem dźwięków języka. Dźwięki odbierane prawym uchem trafiają bezpośrednio do głównych ośrodków językowych w lewej półkuli. W związku z tym odkryciem dzieci z dominującym lewym uchem znajdują się w mniej korzystnym położeniu.

Zapraszamy do naszej Załogi!

Two young boys using tin cans and a string as a telephone