O NAS

Joanna Stankiewicz-Trzaskawka

Organ prowadzący, dyrektor, terapeuta kliniczny. Terapeuta miofunkcjonalny i systemu MFS. Od 2018 roku wykładowca akademicki w WSM Centrum Studiów Podyplomowych oraz w Akademii WSB. Pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, terapeuta z zakresu terapii widzenia Vision Therapy (wg dr Willis Clem Maples’ a) oraz sensomotorycznej terapii widzenia, arteterapeuta, terapeuta kinezjologii stosowanej w profilaktyce zdrowia jak również Kinezjologii Edukacyjnej. Terapeuta Empathy Dolls, w trakcie certyfikowania na Skrinera HANDLE w The HANDLE Institut. Provider metody treningu słuchowego IAS Johansen. Autor publikacji naukowych.

Od 22 lat wspiera rozwój dzieci zdrowych oraz z wyzwaniami rozwojowymi, od 18 lat właściciel i dyrektor integracyjnego przedszkola Puchatkowa Załoga, w którym sprawuje nadzór nad zespołem specjalistycznym z zakresu edukacji i terapii. Pedagog skupiający wokół swojej działalności wybitnych pedagogów, specjalistów, terapeutów. Szkoleniowiec oraz organizator projektów, konferencji i wykładów. Współpracuje ze szkołami i uczelniami, uposaża w wiedzę praktykantów, wolontariuszy oraz studentów studiów podyplomowych. Realizuje zajęcia terapeutyczne z wielu obszarów, również z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, wiedzą, umiejętnościami z obszaru edukacji i terapii, codziennej praktyki wspiera rozwój dzieci każdego dnia.

Prywatnie: aktywna zawodowo szczęśliwa mama 3 synów -17 latka, 4,5 latka i 3 latka:)

Zuzanna Kasprzak 

Nauczyciel Edukacji i Wychowania Przedszkolnego.Pedagog Specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej. Terapeuta Kinezjologii Stosowanej w Profilaktyce Zdrowia jak również Kinezjologii Edukacyjnej. Terapeuta Neurosensomotorycznej Terapii Taktylnej wg Programu S. Masgutowa I i II stopnia oraz Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych( cz.I).

Emilia Musiałowska 

Pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki oraz surdopedagogiki, neurologopeda. Terapeuta uczestniczący w specjalistycznych turnusach terapeutycznych organizowanych przez neurologopedów dla dzieci niepełnosprawnymi intelektualnie.

Magdalena Małachowska

Terapia zajęciowa z psychomotoryką

Beata Garncarek

Logopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Od 12 lat realizuje zajęcia grupowe i indywidualne w Puchatkowej Załodze. Pracownik poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Ewa Oko

Fizjoterapeuta, terapeuta SI I i II stopnia, Bobath, PNF

Joanna Filas 

Pedagog i muzykoterapeutka( muzykoterapia holistyczna). Ma za sobą kilkaset godzin kursów muzykoterapii holistycznej oraz ukończone Studium Muzykoterapii Holistycznej na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu. Przez wiele lat współpracowała z Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą Tobiaszki na Karłowicach oraz z Domem dla Dzieci na Sołtysowicach. W trakcie swojej pracy pedagogicznej prowadziła cotygodniowe zajęcie muzykoterapeutyczne z dziećmi w Szkole Podstawowej w Wilczkowie, a także wielokrotnie uczestniczyła w warsztatach muzykoterapeutycznych z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Obecnie prowadzi regularne zajęcia muzykoterapeutyczne w wielu placówkach na terenie Dolnego Śląska  Prowadzi również sesje relaksacyjne z dźwiękiem, a także koncertuje. W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia z muzykoterapii grupowe i indywidualne.

Julianna Ciesielska

Anglista, logopeda, socjolog. Prowadzenie zajęcia grupowe z języka angielskiego.

Ilona Moczygęba

pedagog, nauczyciel-terapeuta

Monika Żarczyńska

Asystent nauczyciela, pedagog

Daria Lisowska

Asystent nauczyciela

Małgorzata Bożym
Asystent nauczyciela przedszkola

Barbara Ślepko
Asystent nauczyciela przedszkola

Maria Mykolenko
Pomoc nauczyciela przedszkola