PRZEDSZKOLE

PRZEDSZKOLE O PODEJŚCIU HANDLE ®

Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnego Uczenia Się
Holistic Approach to Neuro-Development & Lerning Efficiency

Ѽ Puchatkowa Załoga działania edukacyjne realizuje we Wrocławiu od 16 lat – wrzesień, 2004r.

Ѽ Nadzór pedagogiczny- Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Raport kuratorium wykazał, że nasze przedszkole spełnia- Wysoki poziom wypełniania wymagania
we wszystkich badanych obszarach-POZIOM B.

Ѽ Realizujemy program obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Ѽ Doświadczony zespół nauczycieli i specjalistów 
Ѽ Doskonała baza pomocy dydaktycznych
Ѽ Sale wyposażone w multimedialny sprzęt wspomagający prowadzenie zajęć dydaktycznych
Ѽ Sala sensoryczno-dydaktyczna pozwalająca dzieciom na zaspokojenie, w wolnym czasie potrzeb ruchowych i sensorycznych.

Ѽ Interdyscyplinarny model przedszkola – wielospecjalistyczne działania edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne

Dzieci przebywają pośród wieloobszarowo przygotowanej kadry pedagogicznej. Realizowany program zajęć wynika z analizy potrzeb dzieci i przyszłego programu szkolnego z kolejnych etapów edukacji. Program zajęć przedszkolnych, grupowych oraz indywidualnych całościowo stymuluje wszechstronny rozwój i drogę do osiągania sukcesów.

Ѽ Atrakcyjny plac zabaw-wyposażony w atestowane sprzęty, posiadające certyfikaty zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa. Pobyt dzieci w naszym ogrodzie przynosi szereg korzyści dla zdrowia, rozwoju fizycznego, psychicznego, w szczególności z zakresu integracji sensorycznej.

Ѽ  Niestandardowa, bogata oferta zajęć edukacyjnych, wysoki poziom nauczania

Realizacja podstawy programowej MEN oraz zajęcia dodatkowe wspierające jej realizację dla wszystkich dzieci.

OFERTA ZAJĘĆ

Ѽ Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach wspierających dzieci. Jesteśmy oficjalnym Partnerem akcji Podziel Się Dzieciństwem

Nasze przedszkole aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy związane z dziećmi oraz ich rozwojem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą akcją Podziel Się Dzieciństwem, której jesteśmy oficjalnym Partnerem. Akcja aktywnie wspiera dzieci walczące z różnymi rodzajami łysienia.

Więcej informacji o akcji znajdziecie Państwo klikając tutaj: Informacje o akcji. 

Wywiad w Radiu Kolor na temat Akcji oraz roli naszego Przedszkola w tym przedsięwzięciu. 

Ѽ Terapia i wsparcie dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi

  • Wspieramy rozwój dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 
  • Realizujemy zajęcia dla dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Dzieci objęte są intensywnym programem terapeutycznym, indywidualną terapią, mającą na celu zwiększenie efektywności działań we wszystkich sferach rozwoju z naciskiem na trening umiejętności społecznych
  • Podążamy za potrzebami dzieci, prezentujemy podejście HANDLE® -Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnego Uczenia Się
  • Bezpieczeństwo emocjonalne, bliskość i szacunek jest dla nas fundamentem wszelkich realizowanych działań
  • Wyspecjalizowany zespół terapeutów i pedagogów, ludzi z pasją i misją
  • Organizowanie badań przesiewowych we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 9 przy ul. Krakowskiej 102 we  Wrocławiu

Ѽ Najważniejszym narzędziem pedagogów jest wiedza ze wszystkich obszarów rozwoju dziecka oraz obserwacja, umożliwiająca spostrzeżenie w jaki sposób dziecko radzi sobie z otoczeniem, krzesłem, kredką, światłem, dźwiękiem czy zapachem.

Ѽ Zapewniamy:

* Bezpieczeństwo emocjonalne, psychiczne i fizyczne dziecka
* Warunki dla pozytywnej stymulacji rozwoju dziecka, w dalszej i bliższej perspektywie
* Doskonalenie jakości działań przedszkola, technik i metod pracy
* Obserwację potrzeb, poziomu kompetencji funkcjonalnych dziecka oraz asystowania podczas edukacji przedszkolnej
* Profesjonalizm zespołu pedagogicznego przedszkola
* Odpowiednio przygotowane otoczenie
* Zindywidualizowany proces adaptacyjny

Ѽ Działania wychowawcze: 

Globalne podejście do rozwoju dziecka i koncepcja pedagogiczna punktu przedszkolnego Puchatkowa Załoga, pozwala na zrozumienie funkcjonowania dziecka zarówno w przedszkolu, w domu jak i w środowisku, w którym przebywa. Posłużę się cytatem Judith Bluestone, że ” Nic nie działa w oddzieleniu od reszty” . Oznacza on, że rozwój każdego dziecka warunkowany jest przez szereg czynników wzajemnie na siebie oddziałujących, takich jak: czynniki dziedziczne, warunki i atmosfera w której dziecko przebywa, zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, czynniki społeczne, rodzinne, styl życia czy sposób odżywiania. Obserwacja pedagogiczna i uważne przyglądanie stosowana jest przez cały zespół pedagogiczny, jako podstawa do zrozumienia funkcjonowania układów neurorozwojowych każdego z podopiecznych. Stanowi dla nas punkt wyjściowy do indywidualnej analizy potrzeb działań wychowawczych i terapeutycznych oraz osiągania efektów z realizowanych treści podstawy programowej. Pozyskiwana wiedza ułatwia odbiór sygnałów płynących z zachowania dziecka, sposobu radzenia sobie z otoczeniem, emocjami, krzesłem, stołem, oświetleniem, ołówkiem bądź kredką, kartką, zapachami w pomieszczeniu, wydawanymi poleceniami- ich rozumieniu czy kontaktu z grupą dzieci. Jest niezwykle pomocnym narzędziem wspomagającym podjęcie wspólnych działań z rodziną dziecka.

Zapraszamy